Forfatterarkiv: Flemming Korp Hansen

Lejlighed til gæster – Kahytten.

Det blev på Generalforsamlingen i 2015 besluttet at købe en et-værelses lejlighed til udlejning på dagsbasis til andelshaverne, til brug ved besøg af familie og venner.

Derfor har A/B Hafniahus nu købt og istandsat Sandgade 7, 1. mf ,og den er nu taget i brug for første gang under julen 2016.

Vi håber at den vil blive brugt flittigt af flest mulige. Prisen er 150 kr./ dag, så det skulle ikke være prisen der afskrækker.

Se mere information og kalender her

Reservation sker hos Ejendomsinspektøren.

Venlig hilsen bestyrelsen.

20230329_114718

20230329_111922

20230329_111955

20230329_112040

20230329_112022

Vurdering af boliger

Ved salg skal boligen vurderes. Dette gøres af Jim Dideriksen fra Bygmestrene. Prisen på en vurdering er 12oo kr.+ moms for lejligheder under 60 m2 og 1500 kr.+ moms for lejligheder over 60 m2.

Der udfærdiges  herefter en vurderingsrapport som vores administrator skal bruge for at lave salgsopstillingen

Fredning af Hafniahus

Hafniahus er blevet fredet.

Kulturstyrelsen har d. 26 marts 2015 besluttet at frede Hafniahus. Man ønsker at Hafniahus som arkitekt Ib Lunding fik opført i 1934-37 skal bevares for eftertiden.

Fredningen er blevet anket af Hafniahus AB , men anken er afvist og der skal nu laves en manual af kulturstyrelsen, der nøjagtig fortæller hvad vi må og hvad der evt. skal søges om.

Opdatering oktober 2016:

Kulturstyrelsen (eller dele heraf ) er flyttet til Nykøbing Falster, og i den forbindelse har mange medarbejdere valgt at finde andet arbejde. Det gælder også de personer der har haft med fredning af Hafniahus at gøre. Vi har i dag ikke kontakt med nogen fast person i kulturstyrelsen, og den lovede manual er ikke påbegyndt.

Der kan søges om tilskud til visse former for renovering hos kulturstyrelsen også af de enkelte andelshavere.

Venlig Hilsen

Flemming Korp Hansen

Radon målinger

Radon er en radioaktiv gasart der kan sive op fra jorden og i større mængder være kræftfremkaldende.

Der er blevet foretaget radonmålinger i alle kældre tilhørende Hafniahus AB. Målingerne ligger mellem 7 og 64 Bq / m3 . Disse tal  er klart godkendt fordi alt under 100 Bq / m3 ikke menes at være skadeligt.

Venlig hilsen

Flemming Korp Hansen

Ny ejendomsinspektør

Bestyrelsen har haft vældig travlt med at finde en ny vicevært.
Stillingsannoncen har været bragt i Bornholms Tidende, den 9. august og i Rytterknægten,
den 13. august.
Bestyrelsen valgte enstemmigt at tilbyde Flemming Korp Hansen jobbet som afløser for Allan.
Flemming er tømrer af uddannelse og har senest arbejdet som teknisk servicemedarbejder
på Plejecenter Snorrebakken.
Flemming tiltræder stillingen fra 1. oktober 2014 !