Bestyrelse

Henry Bech
St. Torvegade 36a,2.th.
Tlf.  20140191                   Mail:  lishenbech@gmail.com
Formand.                    (på valg 2024)
Thomas Christensen  Sandgade 3, st. th    Tlf 30319540                                      Mail: tc@gyldensaa.dk Næstformand             (på valg 2025)
Ingelise Holstebroe                   St. Torvegade 36b, st. tvTlf. 24420518                  Mail. ingeliseholstebroe@yahoo.dk Kasserer                         (på valg 2025)
Ditte Seerup                               Sandgade 11, 1.th.
Tlf. 23679934                Mail: dittese@gmail.com
Referent                         (på valg 2024)
Jan Pauch                                     Sandgade 1,2.thTlf.   30182218                Mail  jan.pauch@brk.dk Menig                              (på valg 2025
Morten Jørgensen Hulgaard.   St.Torvegade 36a, 3. th     Tlf. 21291928               Mail: morten.joergensen@brk.dk
Helle Brink  Sandgade1, 1.1       Tlf. 24851262                                                          Mail: hellebrink@msn.com                             
1.  suppleant                       (På valg 2024)

 

2.  suppleant                       (På valg 2024)

 

Flemming Korp Hansen
Sandgade 11 (kælder)
3700 Rønne
Tlf. 50580499info@hafniahusab.dk
Ejendomsinspektør
Bornholms Forvaltning ApS
Gl. Rønnevej 17A Lok. 114A
3730 Nexø
Tlf. 56494173mail@bornholmsforvaltning.dk
Administrator
Bornholms Revision
Tornegade 4
3700 Rønne
Tlf. 56951066  mail@bornholmsrevision.dk
Revisor