Husorden

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HAFNIAHUS

En husorden er til fælles bedste. Eventuelle spørgsmål eller ønsker om ændring sker ved henvendelse til bestyrelsen. Skriftlige henvendelser lægges i postkassen Sandgade 11.

§1. Ansvar: Alle andelshavere og lejere forventes at tage et medansvar for at huset og haven holdes i bedst mulig orden.

§2. Hensyn, ro og orden: Tag hensyn til din nabo og genbo. Det er ikke tilladt at hamre og bore i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 8.00. Da huset er dårligt isoleret bør der tages hensyn til det når der spilles på instrumenter, radio og TV, men vær også tolerant hvis nogen en enkelt gang holder fest. Giv eventuelt de nærmeste naboer besked herom eller sæt en besked på opslagstavlen.

§3. Opgange og trapper: Leg på trapper og gange er forbudt. Henstilling af cykler, motorkøretøjer og barnevogne i gennemgange og trappegange er ikke tilladt. Barnevogne kan dog stilles i opgangene for en kortere tid. Trapperne bliver vasket ca. hver 14 dag. Lejeren / andelshaveren må selv holde rent under måtten. Forurenes opgangen ved flytning eller istandsættelse af lejlighed skal vedkommende selv foretage den fornødne rengøring. Yderdøre skal holdes lukkede og låste. Det er en sikkerhed mod uvedkommende som alle betaler for, men det sikrer også mod at katte, rotter eller mus kommer ind. Ved en låst gadedør undgås desuden træk i gangene.

§4. Parkering af biler, cykler og barnevogn: Der er i området afmærkede felter til parkering. Herudover kan parkeres i Sandgade og i St. Torvegade. Sidstnævnte dog kun korttidsparkering. Cykelparkering henvises til cylelskur ved garagerne, til cykelstativet ved Byledsgade, til kældrene eller de gamle affaldsrum som er låst med husets nøgle. Barnevogne kan også stå i kældrene eller i de aflåste cykelrum.

§5. Affald: Alt affald henlægges i de dertil beregnede affaldscontainere og låget lukkes af hensyn til rotter. Der står affaldscontainere ved smøgen ud mod St. Torvegade og i Sandgade ved garagerne. Affaldet sorteres med køkkenaffald i de blå containere og papir/pap i de grønne containere. Undgå overfyldning, der er som regel plads i en af de andre containere. Undgå plastiksække i papircontainerne. Papkasser skal trædes sammen, så der bliver plads til mere. Flasker og glas skal puttes i flaskecontaineren, som står ved garagerne i Sandgade. Stil ikke flaskerne ved siden af containeren. Affald der er for stort til at komme containerne skal bortskaffes ved egen foranstaltning, eventuelt efter aftale med viceværten.

§6. Vaskekælder: Der findes 6 vaskemaskiner til fri afbenyttelse. Sæbe og eventuelt skyllemiddel skal dog medbringes til eget brug. Maskinerne står i vaskekældrene Sandgade 1,3, 5, 7 & 9, samt i St. Torvegade 36 A & 36 B, hvor der også er gode tørrerum. Tag hensyn til fællesomkostninger til vand, strøm, afløb og slid på vaskemaskinerne. Vask med omtanke og fyld maskinen. Vær opmærksom på overdossering af sæbe. Ofte er det nok med halvdelen af hvad man tror der skal bruges. Der er almindelig enighed om at det er i orden at tømme maskinerne for andres vasketøj, når det er færdigt. Læg det pænt, så kan man håbe at andre vil gøre det samme med ens eget vasketøj. Af hygiejniske grunde må snavset vasketøj kun stå i vaskekælderen i vasketøjsposer / -kurve. Rent og tørt tøj skal afhentes hurtigst muligt efter vask. Efterlad vaskekælderen som du selv ønsker at finde den.

§7. Kæledyr: Det er ikke tilladt at have hunde, katte og krybdyr i ejendommen.
Nulevende kæledyr kan blive boende så længe de lever, men de må på ingen måde
være til gene for husets beboere. De må ikke løbe frit rundt på ejendommen, og alle
“ekskrementer” skal fjernes i forbindelse med luftning af dyrene.
Brød eller andet mad til fuglene må ikke lægges i haven, da det kan tiltrække rotter.

§8. Haven / gården: Haven og gåden er naturligvis til alles brug og fornøjelse, så vær med til at holde den i orden. Der skal være pænt og i orden på alle årstider. Er man årsag til forurening, må man selv foretage den nødvendige rengøring. Cykling gennem haven er ikke tilladt. Tag hensyn til beplantning og træer. Kom gerne med ideer til forskønnelse af haven.

§9. Gæster / ansvar: Andelshavere og lejere er ansvarlig for at beboere såvel som gæster overholder denne husorden.

§10. Loftsarealer: I opgange hvor der er loftsarealer med pulterrum og værelser må der ikke overnattes i værelserne. Af hensyn til brandfare må der ikke opbevares brændbart materiale i rum og værelser. Derudover må der ikke opbevares noget på loftsgangene.

Vedtaget af bestyrelsen, den 8. oktober 2002. Godkendt på 1. ordinære generalforsamling d. 28 oktober 2003 og endelig godkendt med ændring af § 7 på beboermøde, d. 30. november 2006.