Priser

Priser pr. 23.10. 2019

Andelsprisen for en lejlighed er på 1186,00 kr. pr.m2

Den årlige boligafgift er på 598.80 kr. pr. m2.

Herudover er der udgifter til etablering af andelsbevis samt vurderingsrapport osv. samt forbedringer på lejligheden der gør at slutprisen kan blive større!

Alt dette vil være udspecificeret på en salgsopstilling (se eksempel)

Eksempel på salgsopstilling for salg af andelsbolig:

Vedr. A/B Hafniahus

Adresse: –

Lejlighedens bruttotal 81 m2 – 4 værelser,heraf 2 kamre

Lejlighedsnr.: –

Forventet overtagelse: –

Specifikation af købssum

Andelsværdi ......................................................96.066,00
Forbedringer .....................................................24.216,00
Løsøre ............................................................7.903,00
Tillæg/fradrag for vedligeholdelse ....................................0,00
Boligafgift m.m. 1. måned .........................................4.042,00
Depositum (3 x boligafgift).......................................12.126,00
Andet .................................................................0,00
½ vurderingshonorar ...........................................    937,50
Gebyr for overdragelsesdokumenter m.v. ............................4.000,00
I alt til betaling af køber .....................................149.290,50

Mangler

Der er opgjort mangler for ..........................................750,00

(udbedres af sælger)

Specifikation af boligafgifter m.m. (pr.1.10. 2017)

Boligafgift .......................................................4.042,00

A conto varme .......................................................700,00
I alt pr. måned ...................................................4.742.00

 

Dette er en vejledende oversigt og den kan således ikke anvendes som forpligtende
salgsaftale mellem køber og sælger. Der skal efter aftale med foreningens bestyrelse
udarbejdes handelsdokumenter til brug for den egentlige aftaleindgåelse. 
Der tages forbehold for, at andelsværdien vil kunne ændres, hvis der inden aftaleindgåelse
afholdes en generalforsamling i andelsforeningen, hvor der vedtages en ny andelskrone.