Radon målinger

Radon er en radioaktiv gasart der kan sive op fra jorden og i større mængder være kræftfremkaldende.

Der er blevet foretaget radonmålinger i alle kældre tilhørende Hafniahus AB. Målingerne ligger mellem 7 og 64 Bq / m3 . Disse tal  er klart godkendt fordi alt under 100 Bq / m3 ikke menes at være skadeligt.

Venlig hilsen

Flemming Korp Hansen