Fredning af Hafniahus

Hafniahus er blevet fredet.

Kulturstyrelsen har d. 26 marts 2015 besluttet at frede Hafniahus. Man ønsker at Hafniahus som arkitekt Ib Lunding fik opført i 1934-37 skal bevares for eftertiden.

Fredningen er blevet anket af Hafniahus AB , men anken er afvist og der skal nu laves en manual af kulturstyrelsen, der nøjagtig fortæller hvad vi må og hvad der evt. skal søges om.

Opdatering oktober 2016:

Kulturstyrelsen (eller dele heraf ) er flyttet til Nykøbing Falster, og i den forbindelse har mange medarbejdere valgt at finde andet arbejde. Det gælder også de personer der har haft med fredning af Hafniahus at gøre. Vi har i dag ikke kontakt med nogen fast person i kulturstyrelsen, og den lovede manual er ikke påbegyndt.

Der kan søges om tilskud til visse former for renovering hos kulturstyrelsen også af de enkelte andelshavere.

Venlig Hilsen

Flemming Korp Hansen