Vurdering af boliger

Ved salg skal boligen vurderes. Dette gøres af Jim Dideriksen fra Bygmestrene. Prisen på en vurdering er 12oo kr.+ moms for lejligheder under 60 m2 og 1500 kr.+ moms for lejligheder over 60 m2.

Der udfærdiges  herefter en vurderingsrapport som vores administrator skal bruge for at lave salgsopstillingen